imatge original de la Mare de Déu de Monti-sion
¡Oh Reina! ja que a Porreres
per tron aquest puig teniu,
aqueixes terres fruiteres
empareu i beneïu;
Mai s'hi arreli mala planta,
mai la discòrdia hi retron.
Vos invocam, Verge Santa
del puig de Monti-Sion.

 

 
Vostre sempre sia el poble,
com altre temps cristià,
i així venturós i noble,
honrat i fort pujarà.
La vostra mà sempre aguanta
el poble que vos respon.
Vos invocam, Verge Santa
del puig de Monti-Sion.

 

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=gLHZPTtdx9A{/youtube}