Som en Sebastià Salom Mas, capellà diocesà de Mallorca, de 70 anys d’edat.
He servit diverses parròquies de la diòcesi de Mallorca i he tingut altres càrrecs diocesans.
També he treballat 14 anys com a missioner a Burundi, a la diòcesi de Gitega, amb la qual la diòcesi de Mallorca té un compromís de col·laboració.
En aquest bloc em propòs publicar alguns escrits meus actuals, com també altres actuacions meves anteriors per donar a conèixer el Concili Vaticà II i el Burundi.
Dia 30 de maig de 2014 he estat nomenat rector de la parròquia de Porreres, però no començaré a servir aquesta parròquia fins al mes de setembre. De moment, a petició del Sr. Bisbe, durant aquests mesos de juny, juliol i agost continuaré atenent la parròquia de Sa Colònia de Sant Jordi.