A finals d’any les empreses solen fer balanç, i a les escoles hi ha els exàmens finals. Els cristians arribam ja a finals de curs. Avui i diumenge que ve són els dos darrers dies, perquè després, dia 30 de novembre, començarem el nou curs amb els quatre diumenges d’Advent, que és el temps de preparació de Nadal. Així cada any repetim el mateix cicle: acompanyam Jesús, primer preparant i celebrant el seu naixement, després el contemplam ja gran, miram com viu, escoltam lo que mos diu i el seguim fins a la seva mort i la seva resurrecció, i finalment continuam uns mesos més fent camí amb els apòstols ajudats per l’Esperit de Jesús ressuscitat per anar construint el Regne de Déu. I ara, avui i diumenge que ve, acabam el cicle.

            Avui feim un recompte dels materials, podem dir dels llibres, que ens donaren a principi de curs per veure que n’hem fet, com els hem utilitzats. I diumenge que ve ens faran l’examen final, per veure si podrem passar endavant o si haurem de repetir curs.

            ¿Quins materials són aquests que ens varen donar? L’evangeli ens ha dit que Déu ha posat en les nostres mans uns béns (talents o milions, són diferents maneres de dir-ho), perquè li ajudem a construir un món millor. A un li ha donat molta intel·ligència per a poder estudiar i arribar a ser un bon metge. A un altre li ha donat molts de doblers perquè pugui muntar un negoci i donar feina a molta gent. A un altre Déu li ha donat unes qualitats per esser un bon esportista o un bon cuiner. I ho ha posat en les nostres mans, no perquè ho disfrutem només cadascú per ell, sinó perquè també servesqui per fer un bé als altres.

            Això es diu fer fructificar els talents, els milions o les qualitats que tenim. El qui en va rebre deu, amb aquests deu n’hauria d’haver produïts deu més. I el qui només en va rebre un, només li demanaran si n’ha sabut treure un altre. Però Déu no vol que li tornem només lo que ell ens va donar.

            Aquesta és l’explicació que jo veig a l’evangeli que hem llegit avui.

            Però avui hi ha dos temes més que també vull tractar. Avui celebram el dia de l’Església diocesana. El bisbe ho explica molt bé en el seu escrit del Full dominical. Tots hem nascut dins una família. I tots els membres d’una mateixa família saben que han de contribuir en el sosteniment de la seva família, aportant-hi el seu temps, o els seus braços o els seus diners. Com a cristians la nostra gran família és la diòcesi de Mallorca, i en concret la nostra família és també la parròquia. Tots hauríem de col·laborar de qualque manera amb la nostra parròquia: n’hi ha que ajuden fent la catequesi als nins, uns altres ajuden als més pobres com a voluntaris de Càritas, uns altres fan feines determinades, perquè sempre hi ha petites coses que es necessiten. I també les parròquies necessiten diners per pagar l’electricitat i conservar els edificis. Per això la col·lecta d’avui és per ajudar al sosteniment de l’Església diocesana.

            També avui a Palma se celebra un Congrés d’Evangelització, per estudiar maneres noves de fer arribar l’Evangeli a tothom, perquè cerquem nous camins per donar testimoni de la nostra fe i anem construint aquest món millor que Jesús ens va ensenyar amb el seu exemple i la seva paraula. No hem anat a participar en aquest Congrés, però haurem d’estar atents a les orientacions o propostes que haurà produít.