Posar un fill en el món normalment sol ser bo de fer. Lo difícil ve després, quan ja ha nascut, i quan va tornant gran. Igual passa amb una llavor que podem posar dins la terra o dins un cossiol. Sembrar la llavor és bo de fer. Però si neix i volem que cresqui, després l'haurem de regar i cuidar.
          Així passa també amb la fe cristiana. Batiar un infant, apuntar-lo a ser cristià, és bo de fer. Lo difícil ve després, que és cuidar aquesta fe, alimentar-la, com una planta, perquè no es mustiï, i continuï viva, i cresqui.
          Amb exemples així de senzills parlava el Bon Jesús als seus amics. Ell parlava de sembrar el Regnat de Déu a la Terra. Ell volia construir un món millor i cercava un grup d'amics que l'ajudassin.
          Aquest grup d'amics som nosaltres avui aquí, que ens reunim en nom seu i li volem ajudar a construir aquest món millor.
          Avui hem escoltat tres comparances, tres paràboles. Una a la primera lectura i les altres dues a l'Evangeli. La primera lectura ens ha parlat d'un esqueix d'un arbre vell, que el varen tornar ficar dins la terra, i va treure un ull. Per als cristians, l'arbre vell era l'Antic Testament, i l'esqueix que va treure un ull i que vol arribar a ser un arbre gran és ell, el Bon Jesús, amb el seu grup d'amics.
          Les dues paràboles de l'Evangeli ens han parlat d'una petita llavor. Com un gra de blat, que pot arribar a produir una espiga, i cada espiga pot produir o vint o trenta o més grans de blat. O com un petit granet de mostassa, que si neix i creix pot arribar a ser com un arbre, on els ocells poden anar a protegir-se a la seva ombra.
          Així hauríem de ser els cristians. ¿Que venim d'un temps on tothom es deia cristià? ¿Que per a molts dels antics cristians l'Església és com un arbre vell que ja s'asseca i que el podem deixar morir? Podríem fer una cosa: Abans que no es mori de tot, si ho volguéssim, en podríem treure un esqueix i tornar-lo a sembrar.
          O també: Si la petita llavor de cristians que duim a dedins és encara viva, podríem cercar-li una bona terra on sembrar-la de bell nou, i cuidar-la i regar-la. I quan hagués crescut una mica, la podríem trasplantar perquè pogués fer ombra a tota la família, pogués produir noves llavors i poguessin néixer nous arbres, noves comunitats cristianes, i així es faria realitat, a poc a poc, el somni del Bon Jesús d'anar construint el Regnat de Déu, ja aquí a la Terra.
          Així de senzill. Crec que aquest és el missatge que el Bon Jesús ens vol transmetre avui.