Els vestits que ens posam, com el pentinat que duim i els objectes que ens penjam poden oferir una imatge exterior de com som o de com volem que ens vegin, però no ens canvien de per dedins, perquè continuam essent els mateixos.
          En canvi hi ha coses que menjam o bevem, que, sí, a la llarga ens poden canviar de per dedins. Pensem per exemple amb la droga, o l'alcool, o alguns medicaments.
          Aquest exemple ens pot servir per continuar la nostra reflexió sobre l'Eucaristia. Jesús, quan va deixar als seus deixebles un signe que els fes recordar la seva presència continuada enmig d'ells, hagués pogut idear un escut per posar-se a la solapa, o un determinat mocador pel coll, o una camiseta amb un logotip i els hagués pogut dir "aquest serà el signe dels meus deixebles" o els hagués pogut dir "quan dugueu aquest signe posat, jo em faré present enmig de vosaltres".
          Però Jesús no va triar un signe exterior, sinó que va triar l'aliment que per a ells era el més assequible a tothom i el més necessari. El pa era l'aliment bàsic de la dieta del poble d'Israel. I Jesús va triar el pa, com a signe de la seva presència. Va triar menjar el pa. Perquè el nostre cos necessita l'aliment, se'l fa seu, l'assimila, i aquest aliment es converteix en sang de la nostra sang i carn de la nostra carn. El pa no és un signe exterior, que no modifica el nostre interior. Jesús és fa pa, es fa l'aliment de la nostra amistat amb ell. Jesús es fa la nostra vida, la nostra medicina, la nostra droga.
          Aquest seria el bessó de la lectura de l'Evangeli que hem escoltat avui: "Jesús diu als seus deixebles: Jo som el pa que dóna la vida. Els qui vénen a mi no passaran fam, els qui creuen en mi no tindran mai set". Creure en Jesús, alimentar-nos amb el seu exemple, configurar la nostra vida a la seva, assimilar com a nostre el seu estil de vida, això és (hauria de ser) esser cristians. Recordem-ho: Jesús és el pa que ens dóna la vida.
          Aquest significat de l'Eucaristia s'uneix als altres dos significats de l'Eucaristia que ja vàrem veure diumenge passat. Permeteu-me que els recordem:
          Primer: L'Eucaristia significa trobar-se amb Jesús i els seus deixebles, per mantenir i refermar la nostra amistat amb ell i parlar de com dur a terme el projecte d'anar construint el Regnat de Déu enmig del món.
          Segon: L'Eucaristia significa compartir la nostra vida i els nostres béns amb tota la humanitat per anar creant el Regnat de Déu a la terra. I aquest compartir té dues vessants: aportar de la nostra part els pans que podem oferir per a fer-ne la distribució; i a continuació repartir els pans que hauran sobrat després de la multiplicació.
          Tercer: L'Eucaristia significa alimentar-nos de Jesús, assimilar el seu estil de vida per anar-lo fent el nostre estil de vida. Jesús és l'aliment de la nostra fe i de la nostra amistat amb ell. I el pa de la comunió, quan ens acostam a combregar, és un signe d'aquesta unió en comú (com-unió) amb Jesús i amb la comunitat cristiana per anar donant testimoni de la nostra fe.
          I diumenge que ve seguirem llegint un tros més del capítol sisè de l'evangeli de Sant Joan, per anar descobrint més significats de l'Eucaristia.