Homilia en el diumenge 14 (any C) 7 de juny de 2019

¿Ens agrada més rebre o donar? És una primera reflexió sobre el final de la lectura de l’evangeli que acabam d’escoltar. ¿Ens agrada més rebre o donar? Una primera resposta, sense pensar-ho gaire, seria que ens agrada més rebre que donar. Però si ho pensam un poc, segurament respondríem que ens fa més feliços donar que rebre. Els 72 deixebles, que Jesús va enviar de dos en dos, eren enviats a donar i varen tornar tot contents per lo que havien rebut, es a dir per l’èxit que havien tengut. Havien estat enviats a anunciar que el Regne de Déu era a prop, havien estat enviats a donar una bona notícia, una molt bona notícia. I ells tornaren tot contents dient que havien curat malalts i que fins i tot havien tret dimonis. I Jesús els ve a dir: “no vos heu d’alegrar pels resultats obtinguts, sinó per lo que haureu donat”. Tots nosaltres, els cristians, som aquests 72 deixebles que som enviats a donar la bona notícia de l’Evangeli, sense esperar-ne els resultats. Som enviats a donar, no a rebre satisfaccions. Som enviats a sembrar, no a recollir els fruits.

Una segona reflexió: Abans de fer un viatge, convé calcular quin bagatge necessitam i quin altre bagatge ens pot fer nosa. Si anam d’excursió a peu no ens hem de carregar de pes, hem de calcular lo necessari per dur dins la motxilla. Si anam a fer un viatge a la península o a l’estranger lo imprescindible és haver comprat el tiquet de l’avió i haver reservat l’habitació de l’hotel, després ja pensarem quines altres coses hem de posar dins la maleta. I en el nostre camí que feim com a cristians, acompanyant Jesús i els seus amics, ¿quines coses ens fan falta? ¿i quines coses ens fan nosa? Preguntem-nos-ho. Hem escoltat l’evangeli...

Una tercera reflexió. Sant Pau va dir als cristians de Galàcia: “Ni la circumcisió ni la incircumcisió no tenen cap valor. L’única cosa que val és que hàgim començat un nou estil de vida”. Amb paraules actuals, sant Pau ens està dient: Ni estar batiats ni no estar batiats no té cap valor. L’única cosa que té valor és viure d’acord amb el nou estil de vida que ens ensenya Jesús. Pensem-ho.