Homilia en el diumenge 20 (any C) 18-08-19

 

            La paraula “pau” té diferents lectures: hi ha la pau del silenci dels cementiris i la pau de la por dels vençuts després d’una guerra, un silenci i una por imposats pel dictador que ha guanyat la guerra. Però hi ha altres paus: com la pau d’una família, que dins les dificultats, les malalties o la pobresa, viuen estimant-se i ajudant-se. Hi ha també la pau dels països, que malgrat les diferències entre partits polítics, saben lluitar per una societat millor amb respecte, amb llibertat, amb democràcia i sense violències.

            Del conjunt de la vida de Jesús i de les seves paraules podríem deduir que ell ha vingut a dur-nos la pau: “La pau sigui amb vosaltres”, va ser la primera salutació de Jesús ressuscitat quan s’aparegué als seus deixebles morts de por. La pau de Jesús és la pau de les benaventurances, la pau del fill pròdig, la pau del bon samarità, la pau dels malalts que Jesús va curar, la pau dels pecadors que Jesús va perdonar.

            Però avui l’evangeli ens ha sorprés amb unes paraules ben diferents. Jesús ens ha dit: “¿Vos pensau que he vingut a dur la pau a la terra? Vos assegur que no. És la divisió, lo que he vengut a dur...”

            Jesús no vol la pau dels cementiris, ni la pau de la por. Jesús vol la pau edificada damunt els fonaments del respecte, de la justícia, de la llibertat, dels drets humans, del diàleg... I quan no hi ha aquests fonaments, la suposada pau, imposada per uns des del seu poder econòmic o polític, es converteix en violència per part dels qui se senten ultratjats i esclavitzats.

            La suposada pau d’una família, on no hi ha diàleg entre home i dona, o entre pares i fills, on no hi ha suficient respecte mutu ni valors humans, on no hi ha comprensió ni perdó, aquesta pau que no està edificada damunt els valors humans es pot convertir en una esclavitud o en una rebel·lió i una ruptura.

            Jesús ve a dur-nos la pau. Però no una pau a qualsevol preu, sinó una pau construïda damunt uns valors, que ell ha vengut a mostrar-nos amb el seu exemple.

            Durant aquests mesos d’estiu els cristians, amb les lectures de cada diumenge, feim camí amb Jesús des de Galilea fins a Jerusalem, des de la nostra infància fins a la nostra mort. I ell ens va mostrant, pas a pas, aquests valors que necessitam per poder arribar a la pau vertadera, a la definitiva pau del Regnat de Déu.