Diumenge 23 Cicle C 08-09-2019                                                                                  

    Saviesa 9, 13-18 Qui pot descobrir la voluntat del Senyor?

Salm 89 Al llarg de tots els segles, Senyor, heu estat sempre la nostra muralla.

Filipencs 9b-10.12-17 Rep-lo, no com un esclau, sinó com un germà estimat.

Lluc 14, 25-33 Ningú de vosaltres no pot ser deixeble meu si no renuncia a tot el que té.

Temps de discerniment

         Amb dues paràboles dignes d’un mestre expert en saviesa, Jesús ens convida a sospesar els termes de la nostra decisió. Si volem seguir Jesús, ens convé emprar el cernedor. Si volem optar per Ell i el seu Regne, hem de  destriar bé quina és la nostra elecció. La paràbola del que vol construir una torre i la del que surt a batallar contra un enemic, són un toc d’atenció: vius a donar una resposta positiva massa precipitada o superficial. És el temps de sospesar bé si ens veim amb forces per construir una torre. Si ens veim amb recursos per guanyar una batalla. És veritat que volem seguir Jesús? És temps de discerniment

Temps de seguiment, i fora mitges tintes 

         Quina és la raó de ser de tot aquest discerniment?  Jesús, fent camí i acompanyat per molta gent se n’adona que és el moment de garballar. L’escena podem anomenar-la una escola de seguiment. 

         Jesús deixa ben clar  qui és bo per anar amb Ell. El qui vulgui anar amb Ell haurà de posposar valors i realitats importants i legítimes, però que queden en segon pla. Jesús concreta el que està en segon lloc: fins i tot la família. Fins i tot la pròpia vida. Fins i tot els béns han d’estar en segon lloc. I tanmateix, l’escola del seguiment  no té com a contingut l’exigència. El que Jesús proposa és una veritable escala de valors i prioritats. Primer Ell. Les altres coses en segon terme. I talment Simó el Cirineu, que va ajudar Jesús a portar la Creu, el qui vulgui seguir-lo també haurà de carregar-se la Creu. Una Creu que no és  en primer lloc un pes damunt les espatles, sinó una opció que allibera i salva. L’escola del seguiment també es pot titular “fora mitges tintes”!

D’on ens vendrà l’ajuda per seguir Jesús?

         A  l’altre extrem del discerniment  i l’elecció ponderada, la primera lectura ens prepara  per a deixar-nos sorprendre per la decisió de Déu de sortir-nos a camí. És mes: Si Ell amb la seva iniciativa no se’ns revela, nosaltres sols no tenim cap garantia d’encertar en el seguiment. Com podríem descobrir quina és la voluntat del Senyor si Ell no ens hagués enviat el seu Esperit Sant? Com podríem decantar-nos cap al seguiment de Jesús i el seu Regne, si Ell no hagués posat aquest desig en el nostre cor?  L’ajuda per seguir Jesús ens vendrà de Déu mateix. Per això en el salm li demanàvem que donàs encert a l’obra de les nostres mans.

Homilia