Evangeli de la missa del dia, acompanyat d’una breu meditació (˜300 paraules) i tres breus cites