25 de desembre

Imatge de la predel·la de la capella dels Arcàngels

Foto: MA Cabrer