27 de desembre

Imatge del retaule de l'altar major del costat de l'epístola.

Foto: MA Cabrer