31 de desembre

Imatge de la prede·la del retaule del Sagrat Cor de Jesús a la capella del Roser

Foto: MA Cabrer