16 de maig

Podem trobar la seva imatge al retaule de la capella de la Mare de Déu del Carme i en un quadre al costat de l'evangeli de la mateixa capella.

Foto: MA Cabrer