20 de juliol

Elies és un profeta de l'Antic Testament. Elies va emprendre un llarg viatge pel desert on va començar a desesperar. Es va asseure sota un arbust i desitjava que fos mort, però Déu no li permetria morir i el va empènyer a continuar el seu viatge al Mont Horeb. Quan hi va arribar, Déu es va presentar a Elies. Déu no va venir amb els signes habituals a l'Antic Testament del foc, el terratrèmol i el vent fort, sinó amb el so d'una suau brisa. Elies va ser enviat de tornada al seu poble per dur a terme la voluntat de Déu.

D'Elies, els carmelites aprenen a escoltar la veu de Déu en l'inesperat i en silenci. Volem permetre que la Paraula de Déu doni forma a les nostres ments i els nostres cors perquè la manera en què vivim i les coses que fem puguin ser profètiques i, per tant, fidels a la memòria del nostre pare Elies.