20 de juliol

La seva imatge es troba al retaule de la Sagrada Família i als frescs de la capella del Roser.

fresc de la capella del Roser

Foto: MA Cabrer