5 de febrer

Imatge de la predel·la del retaule de la pietat.

Foto: MA Cabrer