1 d’agost -  fundador del Santíssim Redemptor

 Fou un teòleg i missioner italià, fundador de la Congregació del Santíssim Redemptor en 1732

A l’església el podem trobar representat al quadre lateral de la capella de Lourdes

📷 MA Cabrer