4 de febrer

Imatge del fresc situat a la capella del Roser

Foto: MA Cabrer