3 de setembre

Imatge dels frescs de la capella del Roser

Foto: MA Cabrer