25 de novembre

També anomenat Sant Elm

Imatge de la predel·la del retaule del Sant Crist a l'Oratori de la Santa Creu. Aquesta imatge es troba a la sagristia del mateix oratori.

Foto: MA Cabrer