4 d'octubre - fundador dels franciscans

Nasqué a Assis l'any 1182. Dugué una joventut lleugera, però se'n convertí, renuncià al patrimoni i es donà enterament a Déu. Abraçà la pobresa evangèlica i predicà a tothom l'amor de Déu.

Dona regles òptimes als seus seguidors, les quals foren aprovades per la Santa Seu.

Inicià un ordre de monges i una societat de seglars penitents, com tamble la predicació entre els infidels.

Morí l'any 1226.

Imatge del retaule major de l'església parroquial.

Foto: MA Cabrer