24 de juny

Imatge del retaule de l'altar major a l'església parroquial.

Foto: MA Cabrer