8 d'agost - fundador dels dominics

Imatge del lateral del presbiteri de la capella del Roser

Foto: MA Cabrer