8 d'agost -  fundador dels dominics

Imatge del lateral del presbiteri de la capella del Roser

Foto: MA Cabrer