21 de setembre

Era cobrador d'impostos, fill de Cafarnaüm, quan Jesús el cridà. Escriví l'evangeli en llengua hebrea i es conta que va predicar a Orient.

Imatge del lateral del presbiteri de l'altar major

Foto: MA Cabrer