Mn. Francesc Munar Servera natural de Manacor (10-11-1948) és, des del diumenge 7 de setembre 2019, el rector de la parròquia. Mn. Munar és el més gran de 7 germans. Després de fer el certificat d’estudis primaris a l’escola parroquial de Manacor, va entrar al Seminari quan tenia 12 anys. Aquell 1961 va iniciar els seus estudis d’humanitats, filosofia i teologia.
Abans de ser ordenat diaca, va desenvolupar la seva tasca pastoral a la parròquia de Sóller on mesos més tard fou ordenat prevere, de la mà del Bisbe Teodor Úbeda, el 18 de desembre de 1976.

El seu ministeri ha estat lligat a la vida parroquial a distints llocs de Mallorca, amb una interrupció de 6 anys com a missioner a Burundi i 2 anys d’estudis de teologia pastoral a Brussel·les. A més de Sóller ha estat a Lloseta (3 anys) a Artà i a la Colònia de Sant Pere (10 anys), a Son Carrió, s’Illot i sa Coma (5 anys). I des de l’any 2005 a Campos, compaginant-ho durant 7 anys amb Ses Salines.

Durant 25 anys ha estat arxiprest, primer d’Artà, després de Llevant i, la resta d’anys, del Migjorn. Actualment, forma part del Consell Presbiteral i del Col·legi de consultors.