Mn. Antoni Riutort Fullana és natural de Son Carrió. Després de la seva ordenació de prevere, l’any 1979, va servir uns anys com a vicari de la parròquia d’Ets Hostalets de Ciutat. Va ser enviat després a Roma a ampliar estudis entre 1981 i 1984. De retorn dels estudis va servir durant sis anys la parròquia de Capdepera i va ser l’arxipreste d’Artà. A partir de 1990 i fins l’any 2002 va ser rector d’Algaida i també rector “in solidum” de Montuïri, Porreres i Sant Joan, i va ser arxipreste de Petra i d’Es Pla. Des de 1990 és professor del Seminari Major. I des de 2002 fins al 2013 va ser rector del Seminari Major i Responsable del Diaconat Permanent.