Mn. Gabriel Adrover Bauçà (Felanitx 1894 - 1975). "Ordenat sacerdot l'any 1917, va esser nomenat vicari de Cas Concos el 1918. Emprengué la construcció d'una nova església, beneïda l'any 1943. 

El 1934 la Vicaria va esser convertida en Parròquia i fou nomenat ecònom. 
L'any 1943 li fou concedida la medalla <<Pro Ecclesia et Pontifice>>. El 1951 va esser nomenat ecònom de Porreres, càrrec que exercí fins l'any 1968 en que es retirà a Palma i posteriorment a Felanitx, on morí. Un carrer de Cas Concos duu el seu nom: Carrer del Vicari Adrover."
A Porreres és prou recordat per ser l'impulsor de la construcció de la carretera de Monti-sion de la qual en prengué part tot el poble el 14 de gener de 1954.
El 2015, el germà oratorià Andreu Veny, va presentar una biografia sobre ell titulada "Mn. Gabriel Adrover i Bauçà (1894 - 1975). Vida i obra d'un insigne rector".
 
 

XAMENA FIOL, Pere (1991). Felanitx mot a mot. Felanitx: Gràfiques Llòpis. P. 10