Mns. Lluís Crespí Niell (1879 - 1954)
Va néixer a Sineu el 14 de desembre de 1879.
Després de cursar els estudis eclesiàstics, fou ordenat sacerdot el 20 de setembre de 1902. 
El 1919 va ser anomenat Prior de l'Hospici-Hospital de Sineu.
El 1926 va ser nomenat ecònom de Porreres pel Sr. Bisbe Gabriel Llompart i Jaume, càrrec que va exercir fins el 1951. 
Durant els seus anys d'estada a Porreres (no absents de polèmica) es varen fer gran importants millores, de les quals en destaquen l'enrajolament de la nau del temple parroquial, l'endomassada, els 105 bancs de roure, el batiport del portal dels Homes i la construcció del Centre d'Acció Catòlica.
El 1941 el Sr. Bisbe Josep Miralles Sbert, per mediació del Vicari General Joan Rotger Niell -també natural de Sineu- li va ser concedit el títol de Prelat Domèstic. 
Va morir a Sineu el 14 d'agost de 1954. El 23 d'agost es va oficiar un funeral per la seva ànima a la parròquia de Porreres. 
El 1952 va celebrar a Sineu les seves noces d'or sacerdotals. En motiu d'aquest esdeveniment es va construir un nou calze de plata amb la botonada de la seva mare que va deixar en testament a la seva estimada parròquia de Porreres.
 
Bibliografia:
Full Parroquial Semilla (1954) núm. 6. 
 
Andreu G. Veny i Miró