Angel Reigadas Ramón, nascut el 21 de juliol de 1972 a Santander, ordenat el 21 de juny de 1998 a la parròquia de la Mare de Déu dels Àngels de Pollença. Ha estat vicari de Pollença (1998-2001), vicari de Sant Llorenç des Cardassar, S'Illot- Sa Coma, Son Carrió (2001-2003), rector de Sant Llorenç, S'Illot-Sa Coma (2003- 2007), cursà els estudis de Teologia Moral a la Academia Alfonsiana de Roma (2007-2009), rector de la parròquia de la Mare de Déu de la Consolació de Porreres (2009- 2014), profesor de Teologia Moral al Centre d'Estudis Teològics de Palma (2010-2014).

Dia 14 de novembre de 2008 Mn. Joan Rosselló Vaquer, rector de Porreres, va morir repentinament, i un mes després, dia 10 de desembre, Mn. Josep Francesc Sastre Mora va ser nomenat administrador parroquial de Porreres, fins que es nomenàs un nou rector. Nou mesos després, dia 17 de setembre de 2009 Mn. Àngel Reigadas Ramon, de retorn dels seus estudis a Roma, va ser nomenat rector de Porreres, càrrec que va exercir quasi bé durant cinc anys, fins dia 30 de maig de 2014.